Degernes venner

Degernes Venner bankkonto: 3000.32.55618

Alle penger som kommer inn på denne konto går uavkortet til stedets utvikling.bbb


Jan Halvorsen
Pastor Zoe-Kirken, Sellebakk

Zoe-Kirken er en av fylkets 17 eiermenigheter bak Degernes Konferanse- Og Misjonssenter. Jan Halvorsen koordinerer de tiltak vi nå gjennomfører for å utbedre stedet sammen med Annar Pedersen og flere andre.

Annar Pedersen har vært en ildsjel i arbeidet med Degernes leirsted. Han har lagt ned utrolig mange dugnadstimer på stedet, og gleder seg stort over alt som skjer, spesielt blant barn og unge!

For å få en støttegruppe rundt leirstedet dro Annar i gang «Degernes venner» Det er ikke en forening, men en enkel samling av de som på forskjellige måter ønsker å støtte stedet. Det trengs forbønn, dugnadsinnsats og økonomisk støtte. Når man engasjerer seg på et eller flere av disse områdene blir det også lett å engasjere andre. Annar åpnet en giverkonto, og det er allerede en gruppe som gir månedlig støtte til stedet. Det setter vi stor pris på, og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Hvis 100 personer hadde gitt kr 100,- hver måned i et år, hadde vi fått inn kr 120.000,-

Vi har nå fått  inn penger fra konserten som Øyvind Dahl med flere arrangerte i Zoe i februar 2017. Flere enkeltpersoner har bidratt med faste og større og mindre engangs gaver som Degernes Venner. Dette har dekket inn kostnadene til nye verandaer, overbygg, ombygging av kjøkkenet. Disse arbeidene er nå i innspurten og ferdistilles nå. Vi ønsker å gå igang med nye store rom og bad der grovkjøkkenet var tidligere i underetasjen i hovedbygget.

Siste dugnad var fredag 8. september 2017. Mye nødvendig ryddig ble gjort og materialer stablet klart til bruk.

En solid gjeng «karer» fra Halden deltok også og fikk utrettet mye.   


Vi gleder oss stort over alt det flotte som har skjedd ut fra leirstedet de årene vi har eid det, og nå ser vi videre fremover med stor forventning.

For å holde enkeltpersoner og menigheter oppdatert med hva som skjer på Degernes, vil vi sende ut et nyhetsbrev 2-3 ganger i året. Fyll ut adresseslippen så sender vi deg  nyhetsbrevet i posten eller på mail!

Gud har gitt dette til oss. La oss stå sammen i bønn om Guds rike velsignelse over stedet! Vår visjon er at det skal være et sted for bønn og vekkelse!

Fyll inn formularet under og send det inn slik at vi kan få registrert deg som en «Degernes venn» og på denne måten holde deg informert om hva som skjer fremover og de planer og behov vi har.

Jeg vil bli en Degernes Venn: